Nausea (16/30)


The challenge for day sixteen over at NaPoWriMo was to write the translation of a poem in a foreign language using the sound, shape of the words and lines to guide you, without worrying too much about whether the translation makes sense. I chose the poem entitled Lelo Lihlo Lethu (The Third Eye) by African poet Mazisi Kunene...this is what I came up with:
Original Poem:


Kuzobe kuyilihlo elifunayo
Eliyobe libona ububanzi bethu
Bona bungezintaba ezimangelengele
Bona bungezimpophoma ezidilika zilandelana
Bona bungamahlathi ahlobise ngamahlamvu
Sengishaya phansi ngenduku yami yenganekwane
Sekuvela imithombo kuvela abantu
Kuvela bona abalandikazi bezindaba.
My Translation:


Kobe beef kabobs killed with flavor;
Eclipsing libidos and euthanizing bellies; Their
Bones burglarized by an enzyme armada.
Bones burglarized by euphoria zephyrs.
Bones burglarized by alibis and nagging.
Stomachs that neglected yams yesterday phase shift,
Seeking immediate kaopectate abate.
Kabob bones set abdomens ablaze.
© 2013 abruvanamedsly
Nausea

0 comments:

COPYRIGHT © 2013 ~ 2020 ABRUVANAMEDSLY. ALL RIGHTS RESERVED.